ข้อมูลนักวิจัย อนุชา ตุงคัษฐาน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Auncha Tungkasthan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0814999XXX
  • E-Mail Addressaimdala@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญImage Processing, Object Recognitions,Image Retrieval, Networking, Computer Education, Expost Systems
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00346
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย