ข้อมูลนักวิจัย จารุณี เจริญรส

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จารุณี เจริญรส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Jarunee Chareanrod
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0869742XXX
  • E-Mail Addressgung_j@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญถ่ายรูป
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00049
  จำนวนคนดู