ข้อมูลนักวิจัย อรวรรณ พึ่งคำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อรวรรณ พึ่งคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Orawan Puengksum
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0932326XXX
  • E-Mail Addressorawan79@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ / อาหารอบ / เบอเกอรี่
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00837
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาคุกกี้โปรตีนสูง หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การพัฒนาไอศกรีมนมปราศจากน้ำตาลทดแทนด้วยน้ำนมข้าวทับทิมชุมแพเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของแครกเกอร์เพื่อผู้มีภาวะขาดสารอาหารและผู้แพ้อาหาร ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาไอศกรีมนมปราศจากน้ำตาลเสริมน้ำใบบัวหลวง ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต 5 ไรโบนิวคลีโอไทด์จากยีสต์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การพัฒนาหมั่นโถวเสริมน้ำใบบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 7. 2559 : การพัฒนาน้ำพริกแกงเลียงก้อนสำเร็จรูปเสริมแคลเซียมจากก้างปลา ผู้ร่วมวิจัย