ข้อมูลนักวิจัย ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissThirarat Srikhongchan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0891235XXX
  • E-Mail Addressthirarat_s@rmutt.ac.th, sr.thirarat@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมและอาคาร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00045
  จำนวนคนดู