ข้อมูลนักวิจัย ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sirinan Trimonkulkun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0890060XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00160
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : โปรแกรมสุขภาพสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregiver) เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ จากคัมภีร์มหาโชตรัต “ตำรับยาพอกท้องน้อยขับโลหิต” ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การพัฒนาโปรแกรมอาหารสุขภาพ “แดชไดเอ็ด (DASH diet)” โดยใช้สมุนไพรไทยสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : นวัตกรรมโปรแกรมอาหารและสมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การศึกษาผลของการติดเทปคิเนซิโอที่มีแรงดึงร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแทรปพีเซียสในกลุ่มคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรม พี่เลี้ยง 6. 2563 : การศึกษาองค์ความรู้การใช้หมามุ่ยเพื่อสุขภาพตามภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย หัวหน้าโครงการ 7. 2557 : ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับหญิงวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกิน กรณีศึกษา ชุมชนบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ