ข้อมูลนักวิจัย สุพิศ บุญลาภ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุพิศ บุญลาภ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Supit Boonlab
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0899387XXX
  • E-Mail Addresssupitwongyanon@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00107
  จำนวนคนดู