ข้อมูลนักวิจัย อรุณวรรณ อรรถธรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อรุณวรรณ อรรถธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Aroonwon Atthatham
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814082XXX
  • E-Mail Addressaroonwon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารและโภชนาการ, อาหารสำหรับเด็ก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00209
  จำนวนคนดู