ข้อมูลนักวิจัย ฉัตรปารี อยู่เย็น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ฉัตรปารี อยู่เย็น
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chatparee Yooyen
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0894915XXX
  • E-Mail Addressbusedu_1@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00116
  จำนวนคนดู