ข้อมูลนักวิจัย อชิรา ผดุงฤกษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อชิรา ผดุงฤกษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Achira Padunglerk
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0851841XXX
  • E-Mail Addressachi184@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารสัตว์, คำนวนสูตรอาหารสัตว์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00342
  จำนวนคนดู