ข้อมูลงานวิจัย การใช้สารสกัดฟีโนลิคจากเปลือกมะขามเพื่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระในอาหารสัตว์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อชิรา ผดุงฤกษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Achira Padunglerk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0851841XXX
  • E-Mail Addresachi184@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารสัตว์, คำนวนสูตรอาหารสัตว์
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00092
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้สารสกัดฟีโนลิคจากเปลือกมะขามเพื่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระในอาหารสัตว์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์