ข้อมูลนักวิจัย สโรชรัตน์ ธราพร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สโรชรัตน์ ธราพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sarochrus Tarapond
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0652359XXX
  • E-Mail Addresstassa.tara@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00505
  จำนวนคนดู