ข้อมูลนักวิจัย สินสมุทร แซ่โง้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สินสมุทร แซ่โง้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Sinsamut Sea ngow
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0818999XXX
  • E-Mail Addresssin_jiw@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวินิจฉัยโรคทางปรสิต
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00031
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อที่มีนำโดยพาหะและเชื้อติดต่อจากสัตว์สู่คน, Babesia spp, Bartonella spp, Ehrlichia spp และ Hepatozoon spp., ในประชากรแมวจรจัดที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma spp. ในสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดเชียงรายโดยใช้เทคนิค PCR หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยการสำรวจการติดพยาธิหนอนหัวใจ Dirofilaria immitis โดยอาศัยเทคนิคPCRในสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในวัดในเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : การศึกษาความชุกทางโมเลกุลของเชื้อ Theileria spp. ในตัวอย่างแพะและแกะที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การวิเคราะห์หาสารสำคัญทางยาของพืชน้ำในทุ่งหลวงรังสิตและอ่างเก็บน้ำพระราม 9 ผู้ร่วมวิจัย