ข้อมูลนักวิจัย กนิษฐา ยิ้มนาค

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kanittha Yimnak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0850420XXX
  • E-Mail Addressyimnak@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00193
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : แผนการสุ่มตัวอย่างการทดสอบชีวิตแบบเร่งที่เหมาะสมสำหรับการแจกแจงช่วงชีวิตตัดปลาย ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การแจกแจงข้อมูลช่วงชีวิตสำหรับข้อมูลอายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การแจกแจงลินด์เลย์ที่พัฒนาสำหรับข้อมูลชั่วชีวิต : คุณสมบัติและการประยุกต์ หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การถดถอยฟูเรียร์และตัวแบบอารีแมกซ์ในการพยากรณ์ดัชนีราคาทุเรียนหมอนทอง หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : ตัวประมาณแบบเอ็มและตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยแบบฟัซซีที่พัฒนาขึ้นในการวิเคราะห์การถดถอยที่มีความแกร่ง หัวหน้าโครงการ