ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องพันขดลวดหม้อแปลงกึ่งอัตโนมัติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jakree Srinonchat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897775XXX
  • E-Mail AddresJakkree_s@hotmail.com, jakkree@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00119
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องพันขดลวดหม้อแปลงกึ่งอัตโนมัติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
ผู้ร่วมวิจัย 1. วิเชียร อูปแก้ว
2. ผศ.จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์