ข้อมูลงานวิจัย โครงการการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเสื่อลำแพนด้วยการพิมพ์สีและลวดลาย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นที ศรีสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Natee Srisawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0955395XXX
  • E-Mail Addresnatee.s@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมวัสดุพอลิเมอร์เส้นใยและคอมโพสิต
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00081
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเสื่อลำแพนด้วยการพิมพ์สีและลวดลาย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.นที ศรีสวัสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พรรณราย รักษ์งาร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์