ข้อมูลงานวิจัย กระบวนการผลิตแป้งกล้วยหอมที่เหมาะสม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Paponpat Pattarathitiwat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0813875XXX
  • E-Mail Addrescasava_fs@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00078
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ กระบวนการผลิตแป้งกล้วยหอมที่เหมาะสม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.เนตรนภิส แก้วช่วย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์