ข้อมูลนักวิจัย อภิเดช พงษ์ประจักษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อภิเดช พงษ์ประจักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Apidech Pongprajak
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0646155XXX
  • E-Mail AddressApidech.pong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00259
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : กระบวนการผลิตแป้งกล้วยหอมที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมปังกรอบจากข้าวหอมปทุมเสริมข้าวเหนียวดำ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปที่มีข้าวหอมปทุมธานีเป็นส่วนประกอบ หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของขนมปังแป้งข้าวหอมปทุมเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอรรี่ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : การยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หน่อไม้ตงศรีปราจีน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การพัฒนาสูตรสารละลายออสโมติกและวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพหน่อไม้แช่อิ่ม ผู้ร่วมวิจัย