ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Atsadawut Areesirisuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0865799XXX
  • E-Mail Addresareesirisuk@gmail.com, atsadawut_a@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFermentation Technology
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00241
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.เนตรนภิส แก้วช่วย
2. ผศ.จันทิมา ฑีฆะ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์