ข้อมูลงานวิจัย อุปกรณ์กันลื่นตอนปลายของอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจากยางพารา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อำนวย ลาภเกษมสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Amnouy Lappkasemsuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897752XXX
  • E-Mail Addresamn_plas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมพลาสติก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00041
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อุปกรณ์กันลื่นตอนปลายของอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจากยางพารา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Walking Aids Antislip Tips for Person with Disability and Elderly form Natural
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
2. อโณทัย ผลสุวรรณ
3. อำนวย ลาภเกษมสุข
4. ผศ.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว
5. ประชุม คำพุฒ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์