ข้อมูลงานวิจัย ความผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการดูแลตนเองเมื่อมีอาการในนักศึกษาสตรีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประยกต์ใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissNarintorn Pansawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0852341XXX
  • E-Mail Addreskungnarin@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00010
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการดูแลตนเองเมื่อมีอาการในนักศึกษาสตรีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประยกต์ใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Abnormal Related to Menstruation and Self Care in Students of Thai Traditional Medicine Colleg, Rajamangala University of Technology Thanyaburi : Application of Thai Traditional medicine Theory
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ ปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย 1. นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
พี่เลี้ยง 1. สิริภัทร ชมัฒพงษ์
ที่ปรึกษา 1. สิริภัทร ชมัฒพงษ์
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์