ข้อมูลงานวิจัย ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chanpen Chaimaongkol
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0899216XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพืชสวน การขยายพันธุ์พืช กล้วยไม้
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00255
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Gibberellic Acid on Seed Germination and Seedling Growth of Papaya (Carica paaya L.)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นิยม บัวบาน
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์