ข้อมูลงานวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มไผ่ด้วยธุรกิจบริการสปาเพื่อสุขภาพเพื่อยกระดับรายได้ของวิสาหกิจชุมชนตำบล ดงบังเพื่อสังคม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ยามีละ ดอแม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Yamila Domea
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0972391XXX
  • E-Mail Addresyamila_domea@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านสปาเพื่อสุขภาพความงาม
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00072
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มไผ่ด้วยธุรกิจบริการสปาเพื่อสุขภาพเพื่อยกระดับรายได้ของวิสาหกิจชุมชนตำบล ดงบังเพื่อสังคม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Health Spa Business Bamboo Value Addition to Enhance income of Dong Bang Community for Community Enterprise
หน่วยงาน คณะการแพทย์บูรณาการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์