ข้อมูลนักวิจัย ปรเมนทร์ พอใจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Porramain Porjai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0831821XXX
  • E-Mail Addressporramain_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น (non-linear), พลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ (Cold atmospheric plasma)
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00076
  จำนวนคนดู