ข้อมูลนักวิจัย พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Pongsak Songpranam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail AddressP_songpranam@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00036
  จำนวนคนดู