ข้อมูลนักวิจัย พรพาชื่น ชูเชิด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พรพาชื่น ชูเชิด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pornpachen Chuchird
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0957975XXX
  • E-Mail Addressansai5358@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญโภชนาการ, เบเกอรี่
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00809
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยหอมทอง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมปังกรอบจากข้าวหอมปทุมเสริมข้าวเหนียวดำ หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปที่มีข้าวหอมปทุมธานีเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของขนมปังแป้งข้าวหอมปทุมเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอรรี่ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : การพัฒนาสูตรสารละลายออสโมติกและวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพหน่อไม้แช่อิ่ม ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวจากข้าวเหนียวดำ หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมรังนกสมุนไพรจากขิง ตะไคร้ หอมแดง และใบมะกรูด ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : ผลิตภัณฑ์หมูส้มเสริมข้าวยีสต์แดง ผู้ร่วมวิจัย