ข้อมูลนักวิจัย เจริญ เจริญชัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Charoen Charoenchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0816494XXX
  • E-Mail Addressc_charoen@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน การวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00564
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาการผลิตกล้าเชื้อหมักอาหารจากข้าวระดับโรงงานต้นแบบ หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมขนมไทยจากตาลโตนดด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ ตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การพัฒนาต้นเชื้อผสมในการผลิตข้าวหมากโปรไบโอติกเพื่อการค้า หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การแยกและคัดเลือกยีสต์เพื่อใช้เป็นต้นเชื้อในการหมักกาแฟอาราบิกาแบบเปียกเพื่อพัฒนากลิ่นรสของกาแฟ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การยับยั้งไบโอเจนิกเอมีนและควบคุมคุณภาพของผักกาดดองโดยใช้ กล้าเชื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไอโอเอทานอลจากน้ำเชื่อมเหลือทิ้งจากโรงงานผลไม้แช่อิ่ม หัวหน้าโครงการ