ข้อมูลนักวิจัย เจริญ เจริญชัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Charoen Charoenchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0816494XXX
  • E-Mail Addressc_charoen@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน การวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00164
  จำนวนคนดู