ข้อมูลนักวิจัย ชาติชาย โยเหลา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชาติชาย โยเหลา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chartchai Yoelao
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0819855XXX
  • E-Mail Addresschartchaiy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00364
  จำนวนคนดู