ข้อมูลนักวิจัย สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sukontip Wongpun
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0860307XXX
  • E-Mail AddressTunaja_2006@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญDataming Database
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00041
  จำนวนคนดู