ข้อมูลนักวิจัย เมทินี รัษฎารักษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เมทินี รัษฎารักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Metinee Rasadaraksa
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818580XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00339
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : ผลกระทบของการสื่อสารดิจิทัลที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทานภายในการผลิตผ่านการรู้ดิจิทัลของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิตอลของพนักงานบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ 3. 2560 : กลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออกและผลการดำเนินงานธุรกิจด้านการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อการส่งออกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ