ข้อมูลนักวิจัย พีรพงศ์ งามนิคม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พีรพงศ์ งามนิคม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Peerapong Ngamnikom
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0816514XXX
  • E-Mail Addresspeerapong.ngamnikom@gmail.com / peerapong_n@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFood processing, Food Engineering, Food Hydrocolloids
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00163
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลของการใช้สารไฮโดรคอลลอยด์แบบเดี่ยวและแบบคู่ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางรีโอโลยีของเส้นไข่ขาว หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การศึกษาผลของการใช้สารปรับปรุงเนื้อสัมผัสต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพเส้นไข่ขาว หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ด้วยแบคทีเรียกรดแลคติก หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การใช้กระบวนการทางเอนไซม์ร่วมกับนมถั่วเหลืองและสารพอลิแซคคาไรด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล่อนผงจาก 4 สายพันธุ์ ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การพัฒนาเนื้อเทียมบดจากถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การปรับปรุงคุณสมบัติแป้งกล้วยหอมทอง ด้วยไฮโดรคอลลอยด์และโปรตีนให้มีสมบัติใกล้เคียงแป้งสาลีสำหรับ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ผู้ร่วมวิจัย