ข้อมูลนักวิจัย ณัฐชรัฐ แพกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐชรัฐ แพกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natcharat Paekul
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892521XXX
  • E-Mail Addresso_yoyo02@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารไทย ขนมไทย และโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  01057
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของแครกเกอร์เพื่อผู้มีภาวะขาดสารอาหารและผู้แพ้อาหาร หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาไอศกรีมนมปราศจากน้ำตาลเสริมน้ำใบบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต 5 ไรโบนิวคลีโอไทด์จากยีสต์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การพัฒนาซอสหอยจากหอยขม หัวหน้าโครงการ 6. 2559 : การพัฒนาน้ำพริกแกงเลียงก้อนสำเร็จรูปเสริมแคลเซียมจากก้างปลา ผู้ร่วมวิจัย