ข้อมูลนักวิจัย ณัฐชรัฐ แพกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐชรัฐ แพกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Natcharat Paekul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892521XXX
  • E-Mail Addresso_yoyo02@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารไทย ขนมไทย และโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00023
  จำนวนคนดู