ข้อมูลนักวิจัย วัฒนา วิริวุฒิกร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Wattana Wirivutthikorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0899205XXX
  • E-Mail Addresswattana@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีทางอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00783
  จำนวนคนดู