ข้อมูลนักวิจัย วัฒนา วิริวุฒิกร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Wattana Wirivutthikorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0899205XXX
  • E-Mail Addresswattana@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีทางอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00159
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลของปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมจากเนื้อลำไยอบแห้งต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งผสมชาดำโดยวิธีการอบแห้งแบบการเกิดโฟม หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : ผลของปริมาณกล้วยหอมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมนมกล้วยหอม หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : ผลของปริมาณเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวที่มีต่อคุณภาพน้ำนมข้าวโพด หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวบาร์เลย์ผสมงาดำ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดผสมข้าวกล้องหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมกระเจี๊ยบเขียวผง หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมถั่วลูกไก่ หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : ผลของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวผงที่มีต่อการผลิตน้ำเห็ดสมุนไพรผสมเก็กฮวยพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมกระเจี๊ยบเขียวผง หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำอินทผลัมผงพร้อมดื่มด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : โครงการวิจัยผลของปริมาณข้าวไรซ์เบอรี่วุ้นและกากข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีต่อการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพ หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสีและรสชาติของเยลลี่จากน้ำฟักข้าวและสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย 13. 2560 : ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี่ผสมน้ำฟักข้าว หัวหน้าโครงการ