ข้อมูลนักวิจัย เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Kiattisak Sangpradit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0891825XXX
  • E-Mail Addressk.sangpradit@gmail.com, k.sangpradit@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล, smart farm, renewable energy, robotics, medical device, irrigation design, manufacturing design, The application o
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00102
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การสร้างต้นแบบห้องอบสี หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : ออกแบบและสร้างรถพ่นสารดูแลรักษานาข้าวและพืชไร่แบบไร้คนขับ หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : เครื่องฉีดพ่นวัคซีนและสารฆ่าเชื้อแบบไร้คนขับสำหรับฟาร์มไก่กระทงมีนบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การพัฒนาต้นแบบเครื่องตัดและเรียงจานทรายแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนาระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแบบแปรผันอัตราได้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายแบบติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยสมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการบ่อขยะ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : การสร้างต้นแบบแท่งเย็น RIXI® สำหรับบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : พัฒนาระบบเครื่องดูดควันและตู้อบ หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : ระบบติดตามตรวจสอบข้อมูลของดินในการปลูกปาล์มน้ำมันผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับการเกษตรแม่นยำ หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : เครื่องให้ปุ๋ยอัจฉริยะสำหรับการเกษตรแม่นยำ หัวหน้าโครงการ 13. 2560 : เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์จากบัว ผู้ร่วมวิจัย 14. 2560 : ออกแบบและสร้างรถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2560 : เครื่องปั๊มตัดใบบัวสำหรับผลิตชาใบบัว ผู้ร่วมวิจัย 16. 2559 : ออกแบบ และสร้าง Yield Monitoring System พร้อมอุปกรณ์นำทางระบบ GPS แบบติดตั้งบนรถเกี่ยวนวดข้าว สำหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 17. 2557 : การประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ 18. 2556 : โครงการพัฒนาระบบถ่ายภาพทางอากาศระยะไกล แบบติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ สำหรับการเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืช ในพื้นที่ปลูกพืชมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย