ข้อมูลนักวิจัย นฤมล จิตรเอื้อ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นฤมล จิตรเอื้อ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Naruemon Jituea
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์081-6157979, 087-XXX
  • E-Mail Addressneri.191919@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00355
  จำนวนคนดู