ข้อมูลนักวิจัย อินทิรา ลิจันทร์พร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Intira Lichanporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0909605XXX
  • E-Mail Addressintira_l@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเกษตร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00312
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาสภาวะที่เหมาะในการผลิตฟิล์มโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : ผลของอัลจิเนทนาโนอิมัลชันต่อคุณภาพของส้มเขียวหวานพันธุ์บางมดในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกผลิตเอนไซม์ยูริเคสเพื่อเป็นกล้าเชื้อลดกรดยูริกระหว่างกระบวนการดองหน่อไม้ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงผักโรยข้าวโปรตีนสูงจากผำ (Wolffia sp.) ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : ผลของกระบวนการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผำอบแห้งและการประยุกต์ใช้ในน้ำสลัดไขมันต่ำ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : ผลของการพรีทรีทเมนท์ร่วมกับแอคทีฟบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของผำ หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : การพัฒนาสูตรผลไม้กวนผสมเปลือกกล้วยปรุงรส หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : การพัฒนาเครื่องดื่มคอมบูชาเพื่อสุขภาพจากเปลือกกล้วย ผู้ร่วมวิจัย 9. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวกล้วยแผ่นจากเปลือกกล้วยหอม ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : ผลของสารเคลือบผิวอัลจิเนทและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลมะนาว หัวหน้าโครงการ 11. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกล้วยหอมทองเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย 12. 2565 : การใช้ประโยชน์จากแคลเซียมคาร์บอเนตและเพคตินเพื่อยืดอายุการปักแจกันดอกบัวสาย หัวหน้าโครงการ 13. 2565 : การพัฒนาแป้งดัดแปรจากเหง้าบัวสายและใช้เสริมในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย 14. 2564 : การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้สำหรับอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 15. 2564 : ผลของเนื้อมันแกวต่อคุณค่าทางโภชนาการและความชอบทางประสาทสัมผัสของไส้อั่วปลาดุก พี่เลี้ยง 16. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมครองแครงกรอบจากชิ้นผักตัดแต่งตกเกรดจากโรงงานตัดแต่งผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย 17. 2564 : การสกัดใยอาหารละลายน้ำด้วยเอนไซม์และเอนไซม์ร่วมกับอัลตราโซนิคจากเศษผักเหลือทิ้งเพื่อประยุกต์ใช้ในน้ำสลัดพลังงานต่ำ ผู้ร่วมวิจัย 18. 2564 : การใช้กรดออกซาลิกและเมทิลจัสโมแนสหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดอาการสะท้านหนาวในใบกระเพรา หัวหน้าโครงการ 19. 2563 : ผลของน้ำผักไชยาเข้มข้นต่อคุณภาพของแยมกระเจี๊ยบแดง หัวหน้าโครงการ 20. 2563 : ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายง่ายจากเส้นใยหน่อไม้ฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย 21. 2563 : การต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองให้เป็นหน่อไม้ปรุงรสพร้อมรับประทาน ผู้ร่วมวิจัย 22. 2563 : การใช้กรดออกซาลิกและเมทิลจัสโมแนสหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดอาการสะท้านหนาวในโหระพา หัวหน้าโครงการ 23. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากชิ้นผักตัดแต่งตกเกรดจากโรงงานตัดแต่งผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย 24. 2563 : การสกัดใยอาหารผงจากเศษผักเหลือทิ้งเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโพรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย 25. 2563 : ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของเกสรบัวหลวงอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย 26. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหน่อไม้ด้วยกล้าเชื้อโพรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย 27. 2562 : ผลไม้อัดเม็ดเสริมโปรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย 28. 2562 : การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาจากข้าวพันธุ์ พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี (ระยะที่ 3) หัวหน้าโครงการ 29. 2562 : คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสาทสัมผัสของทอดมันกุ้งเสริมซังขนุน หัวหน้าโครงการ 30. 2562 : ผลของการใช้ผงเปลือกส้มโอต่อคุณภาพของเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย 31. 2562 : การศึกษาการผลิตแยมกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) จากเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกแตงโม หัวหน้าโครงการ 32. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำอ้อยดำสกัดเข้มข้น ผู้ร่วมวิจัย 33. 2562 : ผลของความร้อนและการใช้เอนไซม์ต่อปริมาณโอลิโกแซคคาไรด์จากกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย 34. 2562 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมูลค่าจากผักผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย 35. 2562 : ผลของอุณหภูมิในการอบแห้งและอัตราส่วนของผงดอกบัวสายต่อคุณภาพของเครื่องดื่มพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ 36. 2561 : โครงการวิจัยผลของน้ำสกัดจากเปลือกแก้วมังกรต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ 37. 2561 : การยับยั้งไบโอเจนิกเอมีนและควบคุมคุณภาพของผักกาดดองโดยใช้ กล้าเชื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย 38. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมผงฟักทอง ผู้ร่วมวิจัย 39. 2561 : โครงการวิจัยการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมกับน้ำผลไม้เป็นไข่มุกผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย 40. 2560 : การพัฒนาใบบัวหลวงแผ่นทอดกรอบ ผู้ร่วมวิจัย 41. 2560 : การใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้จากเปลือกมะม่วงที่เป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระ และโพลีฟีนอลในผลิตภัณฑ์เค้ก หัวหน้าโครงการ 42. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาจากเปลือกมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย 43. 2560 : ผลของสารเคลือบผิวแคลเซียมคาร์บอเนตนาโนพาทิเคิลร่วมกับสารสกัดจากเปลือกลองกองต่อคุณภาพและการเกิดสีน้ำตาลของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ 44. 2560 : การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 45. 2560 : การเพิ่มการรอดชีวิตของเซลล์โปรไบโอติกที่ห่อหุ้มร่วมกับพรีไบโอติกส์ระหว่างการทำแห้งแบบโฟมแมทและสภาวะภายในระบบทางเดินอาหารจำลอง ผู้ร่วมวิจัย 46. 2560 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจากใบบัวหลวง ผู้ร่วมวิจัย 47. 2559 : การควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยวด้วยการประยุกต์ใช้สารสกัดจากเปลือกส้มโอ ผู้ร่วมวิจัย 48. 2558 : การพัฒนากล้าเชื้อโปรไบโอติคแห้งแบบเยือกแข็งสำหรับ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง ผู้ร่วมวิจัย 49. 2557 : ผลของสารต้านการเกิดสีน้ำตาล ต่อคุณภาพของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ 50. 2556 : การใช้สารสกัดจากเปลือกส้มโอในการควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงน้ำดอกไม้ ผู้ร่วมวิจัย 51. 2556 : การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์เยลลี่ใบบัวหลวง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์แยมมะละกอผสมน้ำแตงโมเข้มข้น และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์ชาใบบัวหลวงผสมเก๊กฮวย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์เยลลี่ใบบัวหลวง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์แยมมะละกอผสมน้ำแตงโมเข้มข้น และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์ชาใบบัวหลวงผสมเก๊กฮวย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2563 : สูตรซุปผงข้าวหอม และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2564 : สูตรคุกกี้ที่มีส่วนผสมของผงใบโหระพา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2565 : สูตรกล้วยกวนที่มีส่วนผสมของเปลือกกล้วยหอม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ